CLS-Blocker

Kan jeg hjælpe dig?

Michael S. Saunte

+45 8282 3700

LAMILUX Glastag Fire Resistance F30 / REI30

Forener brandsikkerhed med et visuelt flot design


Dine fordele kort fortalt

Glastag Fire Resistance F30 / REI30


Sikkerhed

 • Glastagssystemet er brandtestet til en modstandsevne på 30 minutter under lastpåvirkning 
 • Godkendt og certificeret i henhold til DIN 4102-13 (F30) og klassificering i henhold til EN13501-2 (REI30)
 • Selvbærende konstruktion, uden behov for underliggende støttekonstruktioner eller yderligere godkendelser 
 • Ingen optiske kompromiser – optiske er systemet det samme som LAMILUX Glass Roof PR60
 • Brandtesten gennemføres med lastpåvirkning  (REI30) så systemet kan modstå såvel brandpåvirkning og samtidig de gældende vind- og snelaster 
 • Systemet bærer DVS-kvalitetsmærket (Deutscher Versicherungsdienst) og er certificeret i henhold til EN 1090-3
 • Permanent faldsikret og tilgængelig for vedligeholdelse og service jf. DIN EN 18008-6  
 • Modstandsevne mod ekstern brandpåvirkning fra flyvende gnister og varmestråling med klassificering B,roof(t1) jf. DS/EN 13501-5

Optimeret tætnings- og drænsystem

 • Effektiv og patenteret ventilationsprincip af glasfalsen, og et sikkert vand- og kondensdræn
 • Overlappende tætnings- ogdrænsystem i flere niveauer, designet med forseglede samlinger og med sekundær vandafledning i det indvendige tætningsniveau
 • Forseglet og gennemgående drænsystem ved primær og sekundær profiler
 • Isolering af glasmellemrum for bedre af overfladetemperatur og ventilering ved glaskant for at reducere kondensrisko

Aktivt energioptimering

 • Reducering af varmetab med kuldebro fri rammekonstruktionen

Kan jeg hjælpe dig?

Michael S. Saunte

+45 8282 3700