Optimal udnyttelse af dagslys til belysning af halarealerne, med integreret komfort- og brand-ventilation