LAMILUX AntiBac

Maksimal hygiejne for bakteriefrie overflader


Varianter

LAMILUX AntiBac fås i følgende varianter


LAMILUX AntiBac fås

 • I en tykkelse på 0,6 - 5,0 mm
 • Til alle LAMILUX produkter med Gelcoat-overflade
 • I diverse farver: RAL-, NCS-skala og kundespecifikke farvetoner
 • I en bredde på op til 3,2 m
 • Som plader eller ruller

Brancher

 • Nyttekøretøjsbranchen
 • Byggebranchen
 • Medicin og hygiejne

Specifikke produktfordele

 • 3-dobbelt virkning mod bakterier af enhver art, inklusive resistente varianter
 • Inden for 24 timer dræbes 99,9% af alle bakterier
 • Den antibakterielle effekt holder over 50 år under worse case-betingelser
 • Stoffet er i flere forskellige undersøgelser fundet ikke farligt for mennesker og miljø
 • Forhøjet sikkerhed og yderligere risikominimering gennem konstant desinficering af samtlige overflader

LAMILUX TechTalk

AntiBac


Anvendelsesområder

Eksempler på anvendelsesområder


LAMILUX AntiBac

3-dobbelt virkning mod sygdomsfremkaldende bakterier


Ekstra sikkerhed

LAMILUX AntiBac udligner naturlige udsving i rengørings- og desinficeringsstandarden takket være sin permanente bakteriedræbende virkning på alle væg- og loftsarealer. Dermed opstår et redundant system med maksimal hygiejnesikkerhed.

Desinficering vil her sige en bakteriereduktion på mindst faktor 105. Takket være LAMILUX AntiBac overlever dermed kun 10 ud af 1.000.000 formeringsdygtige bakterier.

Langtidsvirkning & holdbarhed

 • Frigivelse af sølvioner (worst case-betingelser) under overholdelse af den substansspecifikke grænse for levnedsmiddelkontakt i henhold til EU-biocidforordningen (50 ng/g)
 • Teoretisk holdbarhed: 55 år (= maks. varighed af sølvionfrigivelsen og dermed den antimikrobielle effekt ved to gange rengøring per dag) ved en maksimalt aggressiv rengøringsmetode med fortyndet salpetersyre (HNO3 ved 40°C)
 • Laboratorieslitage i henhold til DIN ISO 4892-A-2 1000h
 • Kondensationstest 40° C 100% r.H. (ingen forandring af materiale- og overfladeegenskaberne)
 • Temperaturskifttest 8h 80°C / 16h -25°C 6 uger (ingen forandring af materiale- og overfladeegenskaberne)
 • Temperaturopbevaring ved 80°C i 6 uger (ingen forandring af materiale- og overfladeegenskaberne)

Virksom mod følgende bakterier i henhold til standarderne JIS Z 2801, DIN EN ISO 22196, ASTM 2180, ASTM 2149

Bacillus subtilis, burkholderia cepacia, clavibacter michiganensis, enterococcus faecium, erwinia amylovora, escherichia coli, klebsiella pneumoniae, methicillin resistenter staphylococcus aureus (MRSA), pseudomonas aeruginosa, pseudomonas fluorescens, pseudomonas syringae, rhizobium radiobacter (agrobacterium tumefaciens), staphylococcus aureus, staphylococcus epidermidis, streptococcus mutans, aspergillus niger, aureobasidium pullulans, aureobasidium pullulans, candida albicans, fusarium solani, microdochium nivale, penicillium funiculosum, scopulariopsis brevicaulis, streptomyces abikoensis, trichophyton mentagrophytes, virus bacteriophage MS2 og andre

Sikkerhed

BIOKOMPATIBILIET 
In-vitro-cytotoksicitet:ISO 10993-5
Mutagenicitet: OECD TG 471
Allergentest:Local Lymph Node Assay (LLNA)
Hudvenlighed:OECD TG 402
OECD TG 404
OECD TG 406
Øjenirritation:HET-CAM-Test
OECD TG 406
Inhalationsstudier: OECD TG 413
Oral kompatibilitet:OECD TG 408
Udviklingstoksikologi & teratogenicitet:OECD TG 413
OECD TG 422

ØKOTOKSICITET

  
Vandlevende organismer:OECD TG 201, 202, 203, 210, 211, 221 
Mikroorganismer:OECD TG 217, 201, ISO 15685, DIN 38412 L 48, DIN ISO 17155 
Jordlevende organismer:OECD TG 232, 226, 222, 219, 207, ISO/DIS 17512-1 
Aktiveret slam:OECD TG 303, 209 
Rensningsanlæg:Nitrifikationen påvirkes ikke, og mikrosølvet nedbrydes effektivt (worst case scenario: 1 ppm mikrosølv) 

Hygiejnekrav

Eliminering af alle bakterier gennem LAMILUX AntiBac

Inden for rammerne af et treårigt forskningsprojekt har LAMILUX sammen med forskere og læger udviklet et højeffektivt og stabilt materiale, som med varig effekt kan forbedre hygiejnestandarderne inden for mange forskellige anvendelsesområder verden over. F.eks. som væg- eller loftsbelægning på sygehuse og operationsstuer, som letvægtsbyggemateriale inden for fødevaretransport eller som hygiejnisk vægpanel inden for levnedsmiddelforarbejdning – LAMILUX AntiBac neutraliserer 99,9% af bakterierne på sine overflader langvarigt og effektivt.

Kontaktperson

Har du yderligere spørgsmål eller ønsker du flere informationer om LAMILUX Composites GmbH?

Vi hører gerne fra dig.

Downloads

LAMILUX AntiBac


AntiBac

Product data sheet

en-us-gb

I mappen

download

LAMILUX AntiBac

Application brochure

en-us-gb

I mappen

download

LAMILUX Antibac Wall Panels

Application brochure

en-us-gb

I mappen

download