Røgudluftning i trappeopgange

Pakkeløsning til røgudluftning i trappeopgange gør det nemt at opfylde gældende brandlovgivning


I henhold til den danske brandlovgivning kræves der et geometrisk oplukkeareal (Ag) på 1 m² eller et aerodynamisk frit areal på 0,4 m2 Aa  for at sikre en effektiv røgudluftning af en trappeopgang. Ovenlysene Rooflight F100, Glass Skylight F kan derfor udstyres med en automatisk oplukkefunktion bestående af en 24V EN godkendt spindelmotor, brandcentral med batteribackup og brandtryk. . Som optimale ovenlys-mål anbefaler vi 120x120cm hhv. 100x150cm.

Fordele

LAMILUX røgudluftning i trappeopgange


De standardmæssige komponenter

LAMILUX røgudluftning i trappeopgange