CLS-Blocker

Tilgangsluft-anlæg

Brandventilation og røgudluftning


Tilgangsluft i bygningens nederste 1/3-del er en forudsætning for en effektiv brandventilation. Luftstrømmen giver en skorstenseffekt (naturlig røgudluftning), og røgen bliver derved suget effektivt opad og ud af bygningen. Tilgangsluften skal planlægges og styres integreret sammen med brandventilationen.