CLS-Blocker

LAMILUX PC-lysbånd B

Verdens første dokumenterede vandtætte PC-lysbånd


Dine fordele kort fortalt

PC-lysbånd B


Energieffektivitet

 • Perfekt varmeisolering med ETA-godkendelse (European Technical Approval)
 • Modulært system, hvor alle enkeltkomponenter er perfekt afstemt efter hinanden
 • Alle ind- og udvendige metalkomponenter,  såvel i de bærende rammekonstruktioner som  oplukkefelter er uden kuldebroer 
 • Anvendelse af isotermisk lastfordeler (ITL) – brug af særligt isolerende materialer i fodpunktet
 • PC-kanalplader med de lavest mulige U-værdier – Ug ned til 1,0 W/m2K 
 • Stort udvalg af pladetyper og kombinationer tilpasset krav fra ind- og udvendigt miljø, samt mulighed for udførelse med blændede plader uden lysgennemtrængning
 • Gør det let at bygge bæredygtigt: Continuous Rooflight B leveres med fuld miljøvaredeklaration i henhold til ISO 14025 og EN 15804 (EPD - modul A1 - D)
 • Blower door-testet: Egnet til lufttætte klimaskærme med en maksimal luftgennemstrømningsgrad på 6,5m³/(h•m) ved et differencetryk på 50 pascal 

Kvalitet,  sikkerhed og brandventilation

 • Verdens første lysbånd med testet vandtæthed under slagregn og storm (DRI 3,0 m²/s)
 • Vores Continuous Rooflight B er BIM-Ready - download på bimobjects.com
 • Effektiv brandventilationseffekt med Smoke Lift Continuous Rooflight B (EN 12101-2 godkendt) med dobbelt- eller enkeltopluk
 • Hurtig og sikker åbning ved brand takket være automatisk udløsning med varme- eller røgdetektorer, eller manuel aktivering
 • Alle brandventilationsanlæg kan også kombineres med komfortventilation
 • Oplukkesystemet er yderst stabilt i åben tilstand takket være en fjedrende specialtravers
 • Tilvalg: Ruderne af glasfiberforstærket polyester er yderst vejr- og UV-bestandige takket være materialets særlige egenskaber og beskaffenhed

Vi kan tilbyde serviceaftale på dit brandventilationsanlæg med certificerede servicemontører 
 

Testet og certificeret

Den europæiske tekniske test (European Technical Approval) ETA: Under testen af CI-System Lysbånd B var vurderingen i overensstemmelse med godkendelsesretningslinjerne fra den europæiske organisation for tekniske vurderinger (ETAG). Vurderingen af LAMILUX tog hensyn til alle vigtige særkendetegn ved produktet, med henblik på at opfylde samtlige byggeretslige krav i de enkelte EU-lande.

Almen byggeteknisk vurdering (ABZ): Tysk anvendelsesdokumentation
Den almene byggetekniske vurdering er en særlig tysk certificering, der udstedes af det tyske institut for byggeteknik (Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt). Dette certifikat giver en vurdering af byggeproduktets anvendelighed med hensyn til de specifikke byggetekniske krav.


LAMILUX kvalitetscertifikat – Med dette dokument påviser vi, at det enkelte dagslyssystem er blevet udfærdiget og monteret i henhold til produktgodkendelserne og de derigennem påkrævede tekniske standarder. Vi holder hvad vi lover!
 

Testresultater og europæiske godkendelser

 • Opfylder de europæiske normer for sne- og vindlast
 • De varmeisolerende egenskaber er testet i henhold til ETAG 010
 • Vandtætheden er ligeledes testet i henhold til ETAG 010
 • Brandspredningssikkerheden er dokumenteret i henhold til EN 18234-3
 • PC-kanalpladernes reaktion ved brand er klassificeret i henhold til EN 4102-2 samt EN 13501-1
 • PC-kanalpladernes  smelteevne er dokumenteret i henhold til EN 18230-1
 • Rudeelementerne er godkendt som "hård tagbelægning" i henhold til EN 4102-7
 • Opluk til brandventilation er testet og klassificeret i henhold til EN 12101-2
 • Godkendt faldgitter i henhold til for GS-BAU-18 for permanent gennemfaldssikring

Downloads

PC-lysbånd B


Continous Rooflight

Brochure

en-us-gb

I mappen

download

Continuous Rooflight B

BIM Download

cz, en-us-gb, fr, nl, pl, ru

EPD Continuous Roofligth B / - S

Environmental Product Declaration

en-us-gb

I mappen

download