CLS-Blocker

LAMILUX renoveringsløsninger

Sikkerhed i samtlige renoverinsfaser


Analyse – vi kommer ud til dig

 • Med brug af en tjekliste registrerer vi alle nødvendige detaljer for renoveringsopgaven.
 • Sammen med kunden definerer vi de funktionelle og energitekniske krav til den nye ovenlysløsning.
 • Analyse af grænsefladerne i byggeriet.
   

Analyse af udgangspunktet – vi finder svarene på de vigtigste spørgsmål:

 • I hvilken tilstand befinder bygningen sig aktuelt?
 • Kan underkonstruktionen stadig anvendes?
 • Er en komplet demontage af de gamle konstruktioner hhv. en komplet nyopførelse nødvendig?
   

Forhåndsplanlægning og udarbejdelse af designudkast – det kan vi tilbyde:

 • Stort produktudvalg hvad angår energieffektivitet og ønsket funktionalitet.
 • Individuel, bygningsspecifik tilpasning af ovenlysløsning.
 • Afgivelse af et detaljeret og strukturet tilbud.
 • Renoveringsløsning i henhold til dine ønsker og krav til løsningen og økonomiske forudsætning.
   

Godkendelsesplanlægning – din nye ovenlysløsning tager form:

 • Vi konstruerer og planlægger ovenlysløsningen i detaljer.
 • Vi udarbejder en bindende godkendelsestegning.
 • Du modtager dokumentation på dagslyssystemets energitekniske egenskaber.
 • Vi er til rådighed for besvarelse af alle relevante spørgsmål, der måtte opstå under godkendelsesfasen.
   

Udførelsesplanlægning – produktionen starter op:

 • Udarbejdelse af produktionsplaner.
 • Produktionsplanlægning / produktion.
 • Overvågning af produktionsforløbet.
 • Kvalitetskontrol.

Montage – planlægning og udførelse:

 • Planlægning og opfølgning på alle faser  i byggefasen.
 • Koordinering med de montører, der skal demontere de gamle ovenlys, klargøreunderkonstruktionen og montere de nye systemer.
 • Bortskaffelse af de gamle konstruktioner.
   

Fra gennemgang af byggeriets aktuelle tilstand til dokumentation:

 • Trænet og faglært personale udfører alle montage- og vedligeholdelsesopgaver.
 • Kontrol af tilstanden på de aktuelle brandventilations og røgudluftningsanlæg
 • VdS og ISO 9000-certificering.
 • Udfyldelse af en detaljeret logbog for vedligeholdelsesarbejdet.