LAMILUX X-treme

Konstruktionsmateriale


Varianter

LAMILUX X-treme fås i følgende varianter


LAMILUX X-treme fås

 • I en tykkelse fra 0,5 mm til 2,5 mm
 • I en bredde på op til 3,0 m afhængigt af produktvarianten
 • Med rovingforstærkning eller med uni, bi og multi-aksial rovingforstærkning
 • Som plader eller ruller
 • I diverse farver: RAL-, NCS-skala og kundespecifikke farvetoner
 • Med gelcoat-overflade for maksimal UV- og vejrbestandighed
 • Gelcoatede overflader kan også tilføres antibakteriel effekt
 • Andre tykkelser og mål på forespørgsel
 • Med forskellige bagsidebehandlinger (glat, ru, let ru) på forespørgsel

Specifikke produktfordele

 • Yderst velegnet til letvægtsbyggeri
 • Samtlige glasfiberforstærkede kunststoffer udviser høj trækstyrke og stivhed
 • Høj varmebestandighed
 • Lav termisk udvidelsesgrad
 • Usædvanlig høj slagstyrke og skadestolerance
 • Op til 900 MPa trækstyrke

Brancher

 • Campingvogne og autocampere
 • Nyttekøretøjsbranchen
 • Sportsbranchen
 • Byggebranchen
 • Medicin og hygiejne

Tilgængelige varianter

 • ingen

LAMILUX TechTalk

X-treme


Anvendelsesbilleder

Eksempler på anvendelsesområder


 • High Strength

LAMILUX AntiBac

3-dobbelt virkning mod sygdomsfremkaldende bakterier


LAMILUX har udviklet et innovativt kompositmateriale til medicinsk brug: Det fiberforstærkede kunststof har en specialudviklet overflade beklædt med mikrosølv, der har en antibakteriel virkning. Resultat: Bakterierne dræbes inden for få timer. Det innovative materiale er derfor utrolig velegnet som vægbelægning på operationsstuer og i andre kliniske omgivelser.

Udover anvendelsen inden for det kliniske område har det antibakterielle og højteknologiske virkestof også stort anvendelsespotentiale inden for fødevareindustrien. Især på steder, hvor der stilles høje krav til hygiejnestandarderne og forventes et absolut bakteriefrit miljø; f.eks. kølehuse-, celler- og køretøjer samt slagtehaller.
 

Ekstra sikkerhed

LAMILUX AntiBac udligner naturlige udsving i rengørings- og desinficeringsstandarden takket være sin permanente bakteriedræbende virkning på alle væg- og loftsarealer. Dermed opstår et redundant system med maksimal hygiejnesikkerhed.

Desinficering vil her sige en bakteriereduktion på mindst faktor 105. Takket være LAMILUX AntiBac overlever dermed kun 10 ud af 1.000.000 formeringsdygtige bakterier.

Langtidsvirkning & holdbarhed

 • Frigivelse af sølvioner (worst case-betingelser) under overholdelse af den substansspecifikke grænse for levnedsmiddelkontakt i henhold til EU-biocidforordningen (50 ng/g)
 • Teoretisk holdbarhed: 55 år (= maks. varighed af sølvionfrigivelsen og dermed den antimikrobielle effekt ved to gange rengøring per dag) ved en maksimalt aggressiv rengøringsmetode med fortyndet salpetersyre (HNO3 ved 40°C)
 • Laboratorieslitage i henhold til DIN ISO 4892-A-2 1000h
 • Kondensationstest 40° C 100% r.H. (ingen forandring af materiale- og overfladeegenskaberne)
 • Temperaturskifttest 8h 80°C / 16h -25°C 6 uger (ingen forandring af materiale- og overfladeegenskaberne)
 • Temperaturopbevaring ved 80°C i 6 uger (ingen forandring af materiale- og overfladeegenskaberne)

Virksom mod følgende bakterier i henhold til standarderne JIS Z 2801, DIN EN ISO 22196, ASTM 2180, ASTM 2149

Bacillus subtilis, burkholderia cepacia, clavibacter michiganensis, enterococcus faecium, erwinia amylovora, escherichia coli, klebsiella pneumoniae, methicillin resistenter staphylococcus aureus (MRSA), pseudomonas aeruginosa, pseudomonas fluorescens, pseudomonas syringae, rhizobium radiobacter (agrobacterium tumefaciens), staphylococcus aureus, staphylococcus epidermidis, streptococcus mutans, aspergillus niger, aureobasidium pullulans, aureobasidium pullulans, candida albicans, fusarium solani, microdochium nivale, penicillium funiculosum, scopulariopsis brevicaulis, streptomyces abikoensis, trichophyton mentagrophytes, virus bacteriophage MS2 og andre

Sikkerhed

BIOKOMPATIBILIET 
In-vitro-cytotoksicitet:ISO 10993-5
Mutagenicitet: OECD TG 471
Allergentest:Local Lymph Node Assay (LLNA)
Hudvenlighed:OECD TG 402
OECD TG 404
OECD TG 406
Øjenirritation:HET-CAM-Test
OECD TG 406
Inhalationsstudier: OECD TG 413
Oral kompatibilitet:OECD TG 408
Udviklingstoksikologi & teratogenicitet:OECD TG 413
OECD TG 422

ØKOTOKSICITET

  
Vandlevende organismer:OECD TG 201, 202, 203, 210, 211, 221 
Mikroorganismer:OECD TG 217, 201, ISO 15685, DIN 38412 L 48, DIN ISO 17155 
Jordlevende organismer:OECD TG 232, 226, 222, 219, 207, ISO/DIS 17512-1 
Aktiveret slam:OECD TG 303, 209 
Rensningsanlæg:Nitrifikationen påvirkes ikke, og mikrosølvet nedbrydes effektivt (worst case scenario: 1 ppm mikrosølv) 

Hygiejnekrav

Eliminering af alle bakterier gennem LAMILUX AntiBac

Inden for rammerne af et treårigt forskningsprojekt har LAMILUX sammen med forskere og læger udviklet et højeffektivt og stabilt materiale, som med varig effekt kan forbedre hygiejnestandarderne inden for mange forskellige anvendelsesområder verden over. F.eks. som væg- eller loftsbelægning på sygehuse og operationsstuer, som letvægtsbyggemateriale inden for fødevaretransport eller som hygiejnisk vægpanel inden for levnedsmiddelforarbejdning – LAMILUX AntiBac neutraliserer 99,9% af bakterierne på sine overflader langvarigt og effektivt.

Kontaktperson

Har du yderligere spørgsmål eller ønsker du flere informationer om LAMILUX Composites GmbH?

Vi hører gerne fra dig.
 

Downloads

LAMILUX X-treme


LAMILUX AntiBac

Application brochure

en-us-gb

I mappen

download

LAMILUX X-treme

Product brochure

en-us-gb

I mappen

download