CLS-Blocker

Nyhed: Glasovenlys Brandventilation

Forebyggende brandsikring


I dag er brandventilation og røgudluftning en væsentlig bestanddel af ethvert brandsikringskoncept. Anvendelsen af disse livreddende og materialebeskyttende anlæg er en ufravigelig del af lovgivningen om "forebyggende brandbeskyttelse".