Animationsbillede af glastag 00Animationsbillede af glastag 01Animationsbillede af glastag 02Animationsbillede af glastag 03Animationsbillede af glastag 04Animationsbillede af glastag 05Animationsbillede af glastag 06Animationsbillede af glastag 07Animationsbillede af glastag 08Animationsbillede af glastag 09Animationsbillede af glastag 10Animationsbillede af glastag 11Animationsbillede af glastag 12Animationsbillede af glastag 13Animationsbillede af glastag 14Animationsbillede af glastag 15Animationsbillede af glastag 16Animationsbillede af glastag 17Animationsbillede af glastag 18Animationsbillede af glastag 19Animationsbillede af glastag 20Animationsbillede af glastag 21Animationsbillede af glastag 22Animationsbillede af glastag 23Animationsbillede af glastag 24Animationsbillede af glastag 25Animationsbillede af glastag 26Animationsbillede af glastag 27Animationsbillede af glastag 28Animationsbillede af glastag 29Animationsbillede af glastag 30Animationsbillede af glastag 31

Glastag LAMILUX Glass Roof PR60

Glastagskonstruktioner efter ønske


Vil du have så meget dagslys som muligt ind i din bygning? Så er en glastagskonstruktion et godt valg. Se bare på store indkøbscentre som f.eks. Thier Galerie i Dortmund. Eller BMW's forsknings- og innovationscenter. Med et glastag har vi ikke blot mulighed for at realisere dine ideer– vi tilpasser også glastaget til dine individuelle behov. På den måde kan vi imødekomme dit ønske om mere dagslys og samtidig gøre bygningen mere sikker og komfortabel med både røgudluftning- og brand- og komfortventilation. Du kan således integrere vores glastag LAMILUX Glass Roof PR60 individuelt i planlægningen af dine projekter. Med LAMILUX har du en partner ved din side, som lever op til dine forventninger og tilbyder attraktive løsninger til dit glastag. Hvordan fungerer det? Vores PR60-system er baseret på et aluminiumsprofilsystem, der er specialudviklet til glastage og er meget fleksibelt og uafhængigt af hældning. Det kan i enhver tænkelig tagform, såsom skrå- eller valmtage. Det kan også udføres som pyramide eller lysbånd. Hvis det ønskes, kan man få lavet sine helt egne runde og polygonale konstruktioner. Dette muliggøres af den særlige konstruktion med indskudsprofiler, da systemet er så formstabilt i de bærende samlinger, at selv komplicerede profilsamlinger er mulige uden problemer.

Derudover er profilerne statisk optimeret i højde og en fladebredde på 60 millimeter sikrer maksimalt indfald af dagslys. Dette giver bygningen en værdifuld merværdi, som også afspejles i energieffektiviteten. Den særlige kombination af udvendig tætning og klemmeliste garanterer en optimal bortledning af regnvand. Samspillet mellem det indre tætningsniveau og konstruktionens isolerende kerne skaber et optimalt isotermforløb. Disse sikrer, at varmen bliver indenfor om vinteren og udenfor om sommeren. Hvis bygningen kræver passivhusstandard, er det muligt at anvende LAMILUX glastaget PR60 i passivhusvarianten. Denne opfylder den højeste passivhus-effektivitetsklasse "phA advanced component" og er termisk det bedste aluminiumsprofilsystem på markedet. Selv med passivhusvarianten er der fuld designfrihed for  udformning af glastaget.

Vores LAMILUX glastag-sortiment

Glastag til ethvert behov


Glastag LAMILUX Glass Roof PR60

Glastag LAMILUX Glass Roof PR60

Ventilation af glasfalsene med patenteret AVS-teknologi for at forhindre ”punktering” af termoglasset

Kontrolleret vand- og kondensafledning der forhindrer skimmelsvamp

Fungerer som naturlig brandventilation der sikrer røgfrie flugtveje og bevarelse af bygningskonstruktionerne ved at integrere Smoke Lift PR60

Brandsikring og lydisolering

Optimalt isolerede rammekonstruktioner der reducerer varmetabet

Glastag LAMILUX Glass Roof Passivhusstandard

Glastag LAMILUX Glass Roof Passivhusstandard

Højeste passivhus-effektivitetsklasse - PhA

Høj soludnyttelse

Meget modstandsdygtigt, slipper frisk luft igennem og modstår kraftig slagregn

Testet og certificeret iht. DIN EN 1090-3

Generelt kan denne variant alt, hvad PR60 kan! Det er desuden det mest effektive system på markedetGlastag LAMILUX Glass Roof Fire Resistance

Glastag LAMILUX Glass Roof Fire Resistance

Glastag uden støtteelementer, hvis størrelse kan planlægges frit

Med brandmodstandsklasserne REI 30 og REI 60 garanterer det rumlukning og bæreevne i 30 eller 60 minutter i tilfælde af brand, uden at branden spreder sig til tilstødende bygningsdele

Attraktivt slankt design

Modstår brand under ekstreme vejrforholdGlastag LAMILUX Modular Glass Skylight

Glastag LAMILUX Modular Glass Skylight

Maksimalt ventilationsareal som følge af ubegrænset placering af oplukkefelter

Effektive automatiserede processer og høj grad af præfabrikation

Ensartet udseende af faste og oplukkelige felter og fuld lysflade (NFI)

Den selvjusterende modulsamling (SAM) forenkler præcis installation og optimerer byggeprocessen

Maksimal sikkerhed fra første tætningsniveau med overlappende profilsamlinger (SEP)

Frie former, visuelle højdepunkter,

æstetiske standarder

– vores glastage

Skræddersyet renovering

Individuel udarbejdelse af renoveringsplaner


En renoveringskontrakt med LAMILUX giver dig sikkerhed for, at alt arbejde udføres med største omhu, og at alt forløber så gnidningsfrit som muligt. Vores eksperter er dedikerede til at tilbyde en komplet service – fra planlægning til montering og vedligeholdelse. Du får det hele fra én leverandør og kan sætte din lid til mange års erfaring. Renoveringsplanlægningen forløber sådan, at vi gennemgår alle punkterne på en nøje udarbejdet tjekliste og udfører renoveringen trin for trin efter tidsplanen. Vores mål er at præsentere dig for teknisk overbevisende, innovative og økonomiske løsninger.  

Paulus Kirke i Traunreut
Paulus Kirke i Traunreut

Analyse

Som grundlag for en renovering benyttes en tjekliste, som gennemgås trin for trin. Sammen med dig fastlægger vi de forskellige energimæssige og funktionelle krav til produktet. I den forbindelse undersøges følgende spørgsmål:

 • Hvilken stand er produktet i?
 • Kan underkonstruktionen stadig bruges?
 • Er det nødvendigt at udskifte den gamle underkonstruktion helt eller delvist?

Forudgående planlægning

Sammen med dig planlægger vi et koncept, der er skræddersyet til dine behov. Til dette gør vi brug af følgende:

 • Vores mangfoldige produktsortiment, især med hensyn til energieffektivitet og funktionalitet
 • Individuel og bygningsspecifik tilpasning af dagslyssystemerne
 • Detaljeret tilbud med tydelig beskrivelse af omkostningerne
 • Renoveringsløsning, der lever op til dine forventninger

Hvad kan du forvente af os?

 • Detaljeret udarbejdelse og projektering af din glastagskonstruktion
 • Udarbejdelse af tekniske tegninger til godkendelse tegning
 • Hvis det ønskes, kan der udarbejdes statisk dokumentation for glastagskonstruktionen
 • Dokumentation af produkternes energimæssige egenskaber
 • Mulighed for løbende at stille spørgsmål i godkendelsesfasen
Arbejdsretten i Bielefeld med glastag, der skal renoveres
Istandsættelse af glastag monteret på arbejdsretten i Bielefeld
Willy-Brandt-Realschule i Herten under monteringen af et glastag PR60
Montering af et glastag LAMILUX Glass Roof PR60 på Willy-Brandt-Realschule i Herten

Fremstilling

Produktionsprocessen omfatter flere ting:

 • Kontrol af indgående varer
 • Udarbejdelse af produktionsplan
 • Planlægning af produktion
 • Bæredygtige produktionsmetoder og råvarer
 • Overvågning af fremstillingsprocessen
 • Kvalitetskontrol

Montering

Vores program for montageydelser er meget omfattende og indeholder følgende punkter:

 • Overvågning og planlægning af de fastlagte processer
 • Alle monteringsarbejder udføres kun af uddannet fagpersonale
 • Vejledning af arbejdshold, som nedtager underkonstruktioner og gamle ovenlysvinduer, og som installerer det nye system
 • Bortskaffelse af de gamle underkonstruktioner

Derudover tilbyder vi et omfattende service- og vedligeholdelsesprogram til dine brandventilation og røgudluftningsanlæg

 • Registrering af anlæggenes tilstand 
 • 24h – Hotline 
 • Finmasket servicenetværk
 • Hurtig service på stedet
 • Fuldstændig projektdokumentation
Glastag LAMILUX Glass Roof PR60
Glastag LAMILUX Glass Roof PR60 monteret på Bertha von Suttner Realschule i Köln

Optimalt indfald af dagslys

kombineret med

brandventilation og røgudluftning

Effektiv brandventilation med glastag LAMILUX Smoke Lift Glass Roof PR60

Den rette løsning til din glastagskonstruktion


Brandventilation og røgudluftning kan installeres i ethvert glastag LAMILUX Glass Roof PR60. Vores LAMILUX Smoke Lift er en naturlig brandventilation der åbner på mindre end 60 sekunder, for at sikre en effektiv røg- og varmeventilation. Oplukket er godkendt jf. EN 12101-2 også under påvirkning af snelast og ved temperaturer ned til -15° C. Også ved vindlaster på op til 1500 N/m² er funktionen garanteret. Hvad er fordelene ved glastag LAMILUX Smoke Lift Glass Roof PR60? Klappernes fløjbredde og -højde kan vælges trinløst op til 2,50 m og i enhver RAL-farve. Vores produkt opfylder naturligvis den europæiske standard EN 12101-2 for brandventilationsanlæg. En anden fordel er drivsystemet, der kan vælges variabelt som elektrisk drev med 24 volt, 48 volt eller 230 volt eller med trykluft. Du kan vælge alt efter behov, og uanset dette er styringen til alle integrerede enheder optimalt afstemt for at sikre en smidig proces. Elektriske og trykluft enheder kan aktiveres på samme måde. Styringsteknikken kan også bruges til systemer fra andre producenter. Vi udfører ikke alene installationen af styresystemerne, vi vedligeholder dem også fagligt korrekt.  Vores oplukkefelter er også perfekt til renovering af glastagskonstruktioner, da det nemt kan integreres i systemer fra andre producenter.