CLS-Blocker

LAMILUX brandsikret ovenlys F30/REI30, REI60

Glass Roof Fire Resistance kombinerer sikkerhed og udseende


Hvis der opstår brand, kan det få voldsomme konsekvenser for mennesker, dyr og bygninger. En brands voldsomhed må aldrig undervurderes. I værste fald kan hele industri- eller boligområder brænde ned og bringe menneskeliv i fare. Derfor er det særligt vigtigt at vælge de rigtige vinduer og ovenlys, når man skal opføre eller renovere en bygning. Brandsikre ovenlys med varme- og brandsikkert glas øger sikkerheden og kan købe tid til at redde liv og bygning. Når det kommer til brandsikring og brandsikrede vinduer, står LAMILUX klar til at give dig rådgivning om fordelene ved vores brandsikrede ovenlys og brandsikrede glastag.

Stærk beskyttelse i tilfælde af brand

Med LAMILUX brandsikre ovenlys


Der stilles i forvejen mange krav til ovenlys, og de stiger med de stadigt øgede krav til brandsikkerhed. Udover termisk isolering, varmepåvirkning og lydisolering står brandsikring øverst på listen over krav til et ovenlys. Brandsikring af bygninger og de(n) tilhørende byggelovgivning og -krav er fastsat i de respektive bygningsreglementer. Hvis du monterer et ovenlys i et brandsikkert tag i din bygning, skal du måske også bruge et ovenlys med brandsikkert glas. Hvorvidt et brandsikkert ovenlys er påkrævet fremgår af bygningsreglementet. De ansvarlige bygningsmyndigheder kan også foreskrive brandsikre vinduer til særlige byggeforanstaltninger.

Brandsikre vinduer modstår brand og varme

Et brandsikkert vindue er et vindue, der modstår brand og varme i en vis periode i tilfælde af brand. Specifikationen for det tidsrum, i hvilket det brandsikre vindue skal modstå brand og varme, er beskrevet i kravene til vinduet. I dette tidsrum skal elementet yde tilstrækkelig beskyttelse i tilfælde af brand. Det brandsikre vindue opnår denne beskyttelse gennem specielle lag i glaspladerne. 

Brandsikrede glastage kan ikke åbnes. Vinduer med brandsikkert glas anvendes hovedsageligt i større offentlige bygninger, hvor der er mange mennesker til stede, såsom uddannelsesinstitutioner, kulturfaciliteter eller indkøbscentre m.fl. og hvor der er fare for brandsmitte til nærliggende bygninger. Dér danner det brandsikre ovenlys en brandbarriere og forhindrer flammer i at sprede sig til andre bygninger eller dele af bygninger samtidig med, at flugt- og redningsveje holdes fri.

Glass Roof Fire Resistance

LAMILUX Glass Roof Fire Resistance giver stærk beskyttelse i tilfælde af brand. LAMILUX Glass Roof Fire Resistance fås i to forskellige versioner. Glass Roof Fire Resistance REI30 modstår brand og varme i mindst 30 minutter. Den nye produktvariant REI60, endda 60 min. Vi vil med glæde give dig en omfattende og kompetent rådgivning om vores produkter, og hvordan du kan integrere alle krav vedrørende brandsikkerhed i dit byggeprojekt.

Pålidelig rådgivning inden for brandsikring
fra LAMILUX Service 

Ved brug af brandsikre vinduer i et byggeprojekt er det helt nødvendigt, at de brandsikre ovenlys monteres professionelt. Derfor bør der kun anvendes certificerede montører til installationen. Bygningsmyndighederne kræver i nogle tilfælde en erklæring fra installatørfirmaet vedrørende montering af de brandsikre vinduer. Der er nemlig mange forskellige krav, der skal opfyldes ved montering af brandsikre vinduer, så de er fuldt funktionsdygtige og redder liv i tilfælde af brand. Derfor kan du have fuld tillid til den erfaring og service, som specialister inden for brandbeskyttelse tilbyder. Vi er din pålidelige partner inden for brandsikre ovenlys.

Klasser for brandmodstandsevne

Glass Roof Fire Resistance


Hvis du overvejer at købe et brandsikkert ovenlys til dit byggeprojekt, bør du sikre dig at produkterne overholder en godkendt standard. Hos LAMILUX overholder de brandsikre ovenlys de europæiske EN-standarder. Disse standarder tester ovenlysets reaktion i tilfælde af brand. Komponenter er opdelt i forskellige klasser efter varigheden af deres brandmodstandsevne. Klassifikation er fastsat i den europæiske standard EN 13501-2.

Mærkning REI i henhold til EN 13501-2

EN 13501-2 standarden skelner mellem følgende kriterier for beskrivelse af brandmodstandsevne: Bæreevne (R), indkapslende funktion (E) og termisk isolering (I). For et glastag angives ydelsestiden i minutter for et af følgende tal for hvert kriterium: 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240. Den europæiske standard har derfor en mere præcis klassificering end DIN 4102.

Klasse for Glass Roof Fire Resistance

I de sidste to år har du med brandmodstandsevnen REI30 kunnet opnå et brandsikkert ovenlys, der er certificeret efter europæiske standarder. Dets brandmodstandsevne, bæreevne, indkapslende funktion og termiske isolering bibeholdes i 30 minutter. Med Glass Roof Fire Resistance REI60 for det nye glastag er det lykkedes os at udvide denne beskyttelse yderligere: I mindst 60 minutter modstår glastaget med brandmodstandsevne REI60 brand og varme og forhindrer flammer i at sprede sig til andre dele af bygningen i tilfælde af brand.

Overblik over fordelene

Glass Roof Fire Resistance


Sikkerhed

 • Brandmodstandsevne med den funktionelle integritet for hele systemet certificeret til 30 minutter / 60 minutter
 • Generel teknisk godkendelse (abZ) i henhold til DIN 4102-13 og klassificering i henhold til EN13501-2 
 • Som en selvbærende konstruktion kræves ingen dyre bærende elementer
 • Æstetisk udseende uden optiske kompromiser
 • Testet under virkelige forhold ved belastning op til ekstreme vejrhændelser
 • Modstandsdygtighed over for ekstern brandpåvirkning fra flyvende gnister og udstråling af varme med klassificering B, tag (t1) i henhold til DIN EN 13501-5
   

Aktiv energistyring

 • Reduktion af varmetab i rammen
 • Optimeret opbygning af energibalance gennem forbedret termisk isolering og isotermiske processer
 • Kombination af brandbeskyttelsesegenskaber og energifordele
   

Optimeret tætnings- og drænsystem

 • Effektiv ventilation af rudefals og kontrolleret bortledning af vand og kondens 
 • Overlappende tætningssystem med flere niveauer, konstrueret uden direkte samlinger og et sekundært drænsystem i det indvendige tætningsniveau
 • Fugefri, kontinuerligt drænniveau på primær- og sekundærprofiler
 • Forøgelse og forbedring af overfladetemperaturen på glaskanten og efterfølgende reduktion af risiko for kondens
   

Produktvarianterne

Glass Roof Fire Resistance F30 / REI30, REI60


Glass Roof Fire Resistance F30 / REI30

 • Test og klassificering af brandmodstandsevnen, mens hele systemet forbliver funktionelt i 30 minutter
 • Godkendelsesmærke og certificering fra DVS i henhold til DIN EN 1090-3
 • Robust støttestruktur fremstillet af vridningssikkert aluminium (REI30) 
 • Solafskærmende glas
 • Dobbeltisolerende glas:
 • Dobbeltisolerende glas:
UgLystransmissionTotal energipermeabilitet:
1,1-1,2 W/(m²K)op til 76 %op til 59 %
 • Tredobbelt glas:
UgLystransmissionTotal energipermeabilitet
0,7 W/(m²K)op til 68 %op til 51 %

Glass Roof Fire Resistance REI60

 • Test og klassificering af brandmodstandsevnen, mens hele systemet forbliver funktionelt i 60 minutter
 • Godkendelsesmærke fra ZDH og certificeret i henhold til DIN EN 1090-2
 • Robust støttestruktur fremstillet af vridningssikkert stål (REI60)
 • Solafskærmende glas 
 • Dobbeltisolerende glas:
UgLystransmission:Total energipermeabilitet:
1,1-1,2 W/(m²K)op til 74 %op til 58 %

Tekniske detaljer

Glass Roof Fire Resistance F30 / REI30, REI60


Profilsystem – Energieffektivitet og sikkerhed med designfrihed

 • Kontrolleret vand- og kondensdræning gennem overlappende, sekundært EPDM-drænsystem
 • Fastsat rudespændesystem med isolerende afstandsstykker
 • Elastisk lagopdelt glasrude
 • Støttestruktur med synlige elementer og RAL-belægninger

Sikkerhed på taget med CE-godkendt kvalitet i henhold til EN 13830

 • Vandtæthed mod slagregn: Klasse RE 1950 (i henhold til EN 12154)
 • Lufttæthed: Klasse AE 3000 (i henhold til EN 12152)
 • Modstand mod vindbelastning: (EN 13116/2000 PA tilladt belastning og 3000 Pa øget belastning)

Dokumenteret energieffektivitet

 • Varmeoverførselskoefficient for vinduesposter og tværposter
  • (Um/t) fra 1,5 til 1,75 W/(m²K) 
  • afhænger af varianten, glastykkelsen og støttesystemet
 • Overfladetemperaturfaktor fRSi op til 0,75

Downloads

Glass Roof Fire Resistance F30/REI30, REI60


Glass Architecture

brochure

en-us-gb

I mappen

download